SERVEIS

Dret Civil

 • Contractes i obligacions (compravendes, arrendaments, donacions, etc.).
 • Desnonaments.
 • Reclamacions de deutes i incompliments contractuals.
 • Indemnitzacions i responsabilitat civil (accidents, negligències mèdiques, vicis de la construcció, etc.).
 • Comunitats de propietaris i Propietat Horitzontal.
 • Successions i herències.
 • Drets reals (usdefruits, servituds, censos, etc.).
 • Defensa davant dels Tribunals.

Dret de Família

 • Separacions i divorcis.
 • Ruptures de parelles de fet.
 • Convenis reguladors i plans de parentalitat.
 • Mesures provisionals.
 • Incompliment de conveni i impagament de pensions.
 • Guàrdia custòdia i potestat parental.
 • Sostracció de menors.
 • Incapacitacions (tutela, curatela, assistència, etc.).

Estrangeria

 • Autoritzacions d’estància.
 • Autoritzacions de residència temporal.
 • Autorització de residència de llarga duració/permanent.
 • Renovació de permisos.
 • Nacionalitat.
 • Asil i protecció subsidiària.
 • Sol·licitud del Número d’Identificació d’Estranger (NIE).
 • Expedients d’expulsió o multa.
 • Cancel·lació d’antecedents penals i policials.

Dret Mercantil

 • Reclamació de deutes i incompliments contractuals.
 • Contractes mercantils.
 • Constitució de societats.
 • Transformació, dissolució i liquidació de societats.
 • Modificacions estatutàries.
 • Pactes entre socis.
 • Responsabilitat dels administradors.

Dret Laboral

 • Contractes de treball.
 • Reclamacions de salaris o altres quantitats (“finiquitos”, hores extra…).
 • Acomiadaments.
 • Sancions disciplinàries.
 • Accidents de treball i malalties professionals.
 • Incapacitats i baixes laborals.
 • Procediments davant la Seguretat Social i Inspecció de Treball.

Dret Penal

 • Denúncies i querelles.
 • Assistència en tot tipus de processos penals.
 • Menors.
 • Alcoholèmies.
 • Delictes contra la seguretat del tràfic.
 • Robatoris, furts i apropiacions indegudes.
 • Estafes.
 • Alçament de béns.
 • Lesions i agressions.
 • Amenaces i coaccions.
 • Tràfic de drogues.
 • Impagament de pensions i abandonament de família.
 • Injúries i calúmnies.

Dret Civil

 • Contractes i obligacions (compravendes, arrendaments, donacions, etc.).
 • Desnonaments.
 • Reclamacions de deutes i incompliments contractuals.
 • Indemnitzacions i responsabilitat civil (accidents, negligències mèdiques, vicis de la construcció, etc.).
 • Comunitats de propietaris i Propietat Horitzontal.
 • Successions i herències.
 • Drets reals (usdefruits, servituds, censos, etc.).
 • Defensa davant dels Tribunals.

Dret de Família

 • Separacions i divorcis.
 • Ruptures de parelles de fet.
 • Convenis reguladors i plans de parentalitat.
 • Mesures provisionals.
 • Incompliment de conveni i impagament de pensions.
 • Guàrdia custòdia i potestat parental.
 • Sostracció de menors.
 • Incapacitacions (tutela, curatela, assistència, etc.).

Estrangeria

 • Autoritzacions d’estància.
 • Autoritzacions de residència temporal.
 • Autorització de residència de llarga duració/permanent.
 • Renovació de permisos.
 • Nacionalitat.
 • Asil i protecció subsidiària.
 • Sol·licitud del Número d’Identificació d’Estranger (NIE).
 • Expedients d’expulsió o multa.
 • Cancel·lació d’antecedents penals i policials.

Dret Mercantil

 • Reclamació de deutes i incompliments contractuals.
 • Contractes mercantils.
 • Constitució de societats.
 • Transformació, dissolució i liquidació de societats.
 • Modificacions estatutàries.
 • Pactes entre socis.
 • Responsabilitat dels administradors.

Dret Laboral

 • Contractes de treball.
 • Reclamacions de salaris o altres quantitats (“finiquitos”, hores extra…).
 • Acomiadaments.
 • Sancions disciplinàries.
 • Accidents de treball i malalties professionals.
 • Incapacitats i baixes laborals.
 • Procediments davant la Seguretat Social i Inspecció de Treball.

Dret Penal

 • Denúncies i querelles.
 • Assistència en tot tipus de processos penals.
 • Menors.
 • Alcoholèmies.
 • Delictes contra la seguretat del tràfic.
 • Robatoris, furts i apropiacions indegudes.
 • Estafes.
 • Alçament de béns.
 • Lesions i agressions.
 • Amenaces i coaccions.
 • Tràfic de drogues.
 • Impagament de pensions i abandonament de família.
 • Injúries i calúmnies.