AVÍS LEGAL

Aquest lloc web (www.sergigarcia.es) és propietat de SERGI GARCIA VIDAL (en endavant, també “el titular”). La utilització del present lloc web està subjecte a les següents condicions. El fet d’accedir al web i utilitzar els continguts que en ella hi ha implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap tipus de reserva, les següents condicions:

 • Condicions d’ús:
  • El present lloc web conté material preparat pel seu propietari i els seus col·laboradors amb fins únicament informatius. S’ha de tenir en compte que el referit material pot veure’s desactualitzat per la publicació de nova normativa no vigent en el moment de la seva creació.
  • El material contingut en el lloc web pot veure’s modificat i/o eliminat en qualsevol moment sense necessitat de notificació.
  • La informació continguda al web no pot considerar-se, en cap cas, com la prestació d’un servei d’assessorament o de qualsevol altre tipus per part del titular de la pàgina. El contingut de la pàgina no pretén crear ni crea cap vincle entre el seu titular i l’usuari.
  • La informació continguda al web no pot utilitzar-se, en cap cas, com a substitutiu d’un assessorament legal personalitzat i detallat. Els continguts del present lloc estan creats i compartits per donar una visió general sobre certes temàtiques. L’usuari ha de tenir en compte que ni SERGI GARCIA VIDAL ni cap dels seus col·laboradors compten amb la informació prèvia necessària i adequada per a que qualsevol de les opinions, articles o comentaris publicats al web puguin servir com a assessorament per a un cas concret.
  • Els enllaços continguts en el present lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs webs gestionats per tercers i sobre els quals el titular de la present no exerceix cap tipus de control. SERGI GARCIA VIDAL no es responsabilitza de l’estat ni del contingut dels esmentats llocs.
 • Protecció de dades:
  • Les dades de caràcter personal o de qualsevol altre tipus que SERGI GARCIA VIDAL rebi dels usuaris del lloc web seran tractats amb la màxima confidencialitat i segons allò disposat a la normativa vigent sobre Protecció de Dades.
  • Atenent al que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), el propietari del present lloc web podrà utilitzar “cookies” en els terminals dels destinataris, sempre sota la condició que els mateixos hagin prestat el seu consentiment després que, de manera clara i completa, se’ls hagi facilitat informació sobre les mateixes. Els usuaris de la pàgina poden obtenir tota la informació relativa a les “cookies”, al seu ús i a la seva finalitat al següent enllaç: Política de Cookies.ndiendo a lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), el propietario del presente sitio web podrá utilizar “cookies” en los terminales de los destinatarios, siempre bajo la condición de que los mismos hayan prestado su consentimiento después de que, de forma clara y completa, se les haya facilitado información sobre las mismas. Los usuarios de la página pueden obtener toda la información relativa a las “cookies”, a su uso y a su finalidad en el siguiente enlace: Política de Cookies.
  • L’usuari podrà exercir els drets previstos a la normativa vigent sobre Protecció de dades consistents en l’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició de les seves dades de caràcter personal, dirigint un escrit a SERGI GARCIA VIDAL, C/Vicenç Bou, nº4, CP 17310 – Lloret de Mar (Girona) o bé per correu electrònic a sergigarcia@icag.cat.
 • Exclusió de responsabilitat:
  • Tot usuari utilitza el lloc web pel seu propi compte i risc. El titular del web no es fa responsable dels errors que pogués haver-hi en el contingut de la mateixa o de qualsevol altre lloc al que es pogués accedir a través del web.
  • El titular del web no es fa responsable de qualsevol tipus de dany que pogués derivar-se de la utilització del web o de la utilització de la informació que en aquest s’hi facilita.
  • El titular no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar algun tipus de dany als usuaris del lloc web. Per això, el titular tampoc es fa responsable d’aquells possibles danys i perjudicis que tals elements poguessin causar sobre els usuaris o tercers, tals com per exemple, danys en el sistema informàtic, programes, documents informàtics, fitxers o qualsevol altre.
 • Propietat intel·lectual:
  • La marca, el domini i els continguts d’aquest lloc web (textos, imatges, vídeos, gràfiques i qualsevol altre) són titularitat de SERGI GARCIA VIDAL, que ostenta i es reserva tots els drets de propietat intel·lectual sobre els mateixos. Tot això s’entén sens perjudici d’aquells casos en que el titular faci constar el contrari per a un contingut concret.
 • Jurisdicció i legislació aplicables:
  • Aquest lloc web es dirigeix exclusivament a persones residents en territori espanyol i es regeix per la normativa espanyola, que serà la legislació que reguli les relacions entre el titular del lloc web i els usuaris.
  • Per a qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se per l’ús del present lloc web seran competents els tribunals de Blanes (Girona, Espanya).