ESPECIALITATS

ESPECIALITATS

Dret civil

Dret de família

Dret mercantil

Estrangeria

Màxima dedicació al seu assumpte

Contacte constant amb el client

Minutes ajustades i pagament flexible

Treballo a tota la Província de Girona